Friday, July 8, 2011

பேராசிரியர் K.M. காதர் மைதீன்

ஆத்ம சகோதரர்க்கு,
அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்!

பேராசிரியர் K.M. காதர் மைதீன் அவர்கள் சங்கைமிகு
சைகுநாயகத்தின் சிறப்பை பற்றி மிக அழகாக பேசிஇருக்கிறார்கள்

அனைவரும்கான்க...

நன்றி - ஹைதர் நிஜாம் சென்னை